Stap 1: Kennismaking

 • Gesprek met de makelaar
 • Keuze van de kavel
 • Tekenen ontwikkelingsovereenkomst met Wilgenwold
 • Tekenen intentieovereenkomst met de gemeente
 • Tekenen deelnemersovereenkomst met Stichting Wilgenwold
 • Aanbetaling Wilgenwold

Stap 2: Definitieve locatie

 • Eerste kennismaking met de groep en voorbereiding gesprek met de gebiedsregisseur van Oosterwold
 • Samen met de groep de definitieve locatie op de initiatieven kaart bepalen
 • Indienen van de ontwikkelplannen
 • Tekenen van de Anterieure Overeenkomst

Stap 3: Omgevingsvergunning

 • Indienen van de omgevingsvergunning
 • Benodigde onderzoeken uitvoeren (archeologisch etc.)

Stap 4: Koop / Aannemerscontract

 • Sluiten van koopcontract met de gemeente
 • Sluiten van aannemerscontract met de aannemer
 • Rondmaken financiering met de bank (of anders)

Stap 5: Realisatie

 • Grond bouwrijp maken
 • Huizen worden gebouwd, getransporteerd en geplaatst
 • Huizen worden opgeleverd
 • De laatste grondwerkzaamheden (groen, straatverlichting etc.) worden gedaan

*deze stappen zijn onder voorbehoud van wijzigingen

Wilgenwold werkt samen met:

sustainerhomes.logo
Suvulpenenroozenburgmakelaar.logo
karres-brands