De Oostvaardersplassen: ruige natuur in de buurt

Geschreven door Michiel op 10 juli 2019

De wijk Oosterwold staat voor een nieuwe manier van wonen; ‘wild wonen’ in een natuurlijke omgeving. Maar niet alleen in de directe omgeving van onze projecten in Oosterwold is sprake van een bijzondere natuurlijke omgeving; op een half uur fietsen ligt het natuurgebied De Oostvaardersplassen. Een uniek Natura 2000-gebied van maar liefst 5.600 hectare. Dit natuurgebied ontstond 50 jaar geleden na de inpoldering van Flevoland ‘spontaan’ in een nog niet ontgonnen van de polder. Inmiddels is het ook internationaal  erkend als belangrijk moerasgebied en overwinteringsgebied voor vogels. En het vormde levende decor van de prachtige natuurfilm: ‘De Nieuwe Wildernis,’ die in Nederland maar liefst 700.000 bezoekers naar de bioscoop trok. Deze film liet Nederlanders zien dat je voor bijzondere natuurbeleving niet naar verre oorden hoeft af te reizen, die vind je ook gewoon hier in Flevoland. 

Vliegende deur

Inmiddels zijn de Oostvaardersplassen een unieke biotoop voor watervogels zoals: aalscholvers, eenden, de kleine zilverreigers, lepelaars en ijsvogels. Ook reeën, vossen, hazen, vleermuizen, bevers en zeldzame vlinders wisten deze nieuwe natuur te vinden. Met als hoogtepunt dat ook de zeldzame en indrukwekkende de zeearend, door vogelaars ook wel treffend ‘vliegende deur’ genaamd, zich hier definitief vestigde. 

de zee-aarend is één van de hoogtepunten van de Oostvaardersplassen

Balans tussen mens en natuur

Tegelijkertijd zijn de Oostvaardersplassen onderwerp van veel discussie. Zelfs in een gebied waar de natuur haar gang mag gaan, is het zoeken naar de juiste balans tussen mens en natuur en verschillen meningen over het beheer van de natuur en dierenwelzijn.Dat is als zo sinds het ontstaan van De Oostvaardersplassen. Na het bemalen van de polder, vormden zich op deze diepere plek in de voormalige Zuiderzee, plassen in de prille polder. Dit was minder goede landbouwgrond, daarom plande men er een industrie- en kassengebied. Eén van de eerste menselijke ingrepen was dat men als eerste stap van de ontginning vanuit vliegtuigjes riet zaaide. De natuur deed de rest er ontstond een afwisselend biotoop van slikken, rietland en moeras. Interessante en zeldzame planten- en vogelsoorten vestigden zich daarna al snel in dit gebied. 

De natuur zijn gang laten gaan

Daarom protesteerden biologen en actiegroepen tegen de geplande drooglegging. En met succes: in 1974 kregen de Oostvaardersplassen de status van ‘tijdelijk natuurgebied.’ Vanaf het begin was het uitgangspunt om de natuur hier zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan. Maar de ontwikkeling kon niet helemaal spontaan verlopen: er werden maatregelen genomen om de natuurwaarden voor verschillende soorten landschappen, vegetatie, vogels en ander dieren te verbeteren. Dat betekende onder andere het binnen zekere grenzen managen van het waterpeil en om het gebied open te houden werden grote grazers als edelherten, heckrunderen en konikpaarden geïntroduceerd. Men wilde deze grazers zo natuurlijk mogelijk te laten leven en zo min mogelijk in te grijpen. Niet alleen werden gestorven grazers niet verwijderd omdat de kadavers een belangrijke voedingsbron voor anderen soorten zijn, maar dit betekende ook dat men de dieren tijdens voedseltekorten niet bijvoerde; een beheerexperiment dat tot heel veel discussie heeft geleid en waar de meningen nog steeds sterk over verschillen.

Parallel met Oosterwold

Daarmee is er een parallel te trekken tussen de Oostvaardersplassen en Oosterwold: ook hier is het zoeken naar optimale de balans tussen natuur, planologische ontwikkeling en de behoeften van de mens. Een proces dat we in ons drukbevolkte landje, waar we binnen een beperkte ruimte rekening moeten houden met heel veel belangen, al heel lang ervaring mee hebben en waar we inmiddels een mooi woord voor hebben: ‘polderen

Feit blijft dat u in Oosterwold vlakbij een uniek stuk nieuwe natuur komt te wonen waar u van kunt genieten en dat u zelf kunt gaan ontdekken. En waar u zelf uit eerste hand een oordeel over kunt vormen. 

Meer informatie over De Oostvaardersplassen:

https://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/oostvaardersplassen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostvaardersplassen
https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/natuur/oostvaardersplassen

Lees ook

Karres + Brands, de landschapsarchitecten

Lees ook

Projecten in Oosterwold

Wilgenwold

Woning excl. grond
Vanaf € 302.500
Bekijk project

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Wilgenwold werkt samen met: