Q&A

Rondom de Woning

Afval
Komt de gemeente (zoals we dit nu ook gewend zijn) wekelijks de containers legen of is hier een ander plan voor?
Nee, de gemeente komt hier (vooralsnog) niet voor langs. Dit geldt voor heel Oosterwold. Bewoners moeten zelf hun afval te scheiden en eventueel weg te brengen. Er staan containers op verschillende plekken. Het is mogelijk om hierover gezamenlijk met andere bewoners, buiten de VVE om, afspraken over te maken.
Groenstroken kavelgrenzen
Hoe ziet de invulling van deze groenstrook eruit? Is dit dichte bebossing of gras/lage struiken?
Je moet hierbij denken aan struwel/bosplantsoen. Dit zal bestaan uit struikgewas en af en toe een niet te hoog groeiende boom zoals een lijsterbes, hazelaars en/of meidoorn.
Kavelgrenzen
Wat zijn de afmetingen van de permanente groenstrook die tussen onze kavel en de kavel van het andere project zit?
Deze is niet overal even breed. Wij hanteren in ieder geval de wilgenlaantjes aan elke kavelrand van 2 meter breed, tussen twee Wilgenwoldkavels is deze strook dus 4 meter, en dus minimaal 2 meter. Dat moet een ander initiatief ook aanhouden. Ook kan er een deel van de kavelgrens gebruikt worden om een weg aan te leggen om beide projecten te ontsluiten.
Parkeren
Is er parkeergelegenheid bij mijn woning?
Ja, er is ruimte gereserveerd voor twee parkeerplekken op de kavels. De parkeerplekken zullen (afhankelijk van de wens van de kopersgroep) semi-verhard opgeleverd worden.
Tuin
Legt Sustainer Homes ook mijn tuin aan?
Je eigen tuin leg je zelf aan. Dit kan je uitbesteden bij bijvoorbeeld een hovenier of zelf doen.
Garage & Schuur
Is het mogelijk om een garage, schuur of iets soortgelijks naast of aan mijn woning te realiseren?
Ja, het is zeker mogelijk om een garage, schuur of iets soortgelijks naast de woning te plaatsen. Dit hangt wel samen met het voor het kavel geldende bestemmingsplan en het daarmee gepaard gaande vergunningsvrije deel wat er op het kavel bij gebouwd mag worden. Er is geen standaard schuur of carport die aangeboden wordt vanuit Wilgenwold. Het is mogelijk om ergens anders een garage, carport en/of schuur te halen. Controleer altijd vooraf bij de gemeente of het geplande bouwwerk voldoet aan de (lokale) eisen. Als je tijdig weet (voor het ondertekenen van de intentieovereenkomst bij de gemeente) waar je eventueel een aanvullend bouwwerk op je kavel wil plaatsen kan dit (onder voorwaarden) meegenomen worden door onze landschapsarchitecten Karres & Brands.
Waterregulering & opvang
Hoe wordt het water rondom de woning opgevangen en gereguleerd?
Er worden per kavel en in de algemene onderdelen onderdelen van de projecten waterbergingen gerealiseerd. Deze waterbergingen zijn onderling met elkaar verbonden en zodoende wordt het hemelwater gedurende het hele jaar opgevangen.
Terug naar boven

Projecten in Oosterwold

Wilgenwold

Woning excl. grond
Vanaf € 302.500
Bekijk project

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Wilgenwold werkt samen met: