Q&A

Woning

Onderhoudscontract
Is het afsluiten van het onderhoudscontract verplicht en voor welke periode zou dat zijn?
Een onderhoudscontract is niet verplicht. 
Onderhoudskosten
Wat voor onderhoudskosten voor de woning komen erbij kijken?
Onderhoud septic tanks willen we waarschijnlijk gezamenlijk in de VVE onderbrengen aangezien het helofytenfilter een gekoppeld en gezamenlijk gedeeld systeem is. Onderhoud PV-panelen en warmtepomp is voor eigen rekening. De exacte kosten hiervan zijn nog niet bekend. De kosten voor het onderhoud aan zonnepanelen zijn over het jaar gezien nihil. Eens in de twee jaar de panelen schoonspoelen is voldoende. Verder zit hier 25 jaar fabrieksgarantie op. De omvormer voor de zonnepanelen moet na ongeveer 12 jaar vervangen worden. De warmtepomp kan vergeleken worden met de reguliere HR-ketel, deze moet rond elke 3 tot 5 jaar onderhouden worden en is na 12 tot 15 jaar afgeschreven.
Onderhoud
Wat voor onderhoud kunnen wij aan de woning verwachten?
Het onderhoud van de woning verschilt per project en is afhankelijk van de keuzes die je zelf maakt, bij voorbeeld op het gebied van materiaal. In principe behoeft het huis (ongeacht het project) niet veel onderhoud. Indien de gevelbekleding (die van thermisch verduurzaamd hout is) onbehandeld wordt gelaten, hoeft hier de eerste 10 tot 15 jaar niets aan de te gebeuren. Na deze tijd bestaat de kans dat er groene aanslag van omringende bomen op het hout zit en dat je deze aanslag met water en een borstel wilt verwijderen. De houtleverancier garandeert de kwaliteit van het hout tot 50 jaar. De zonnepanelen moeten eens in de twee jaar schoongespoeld worden met de tuinslang. Verder geldt dat het onderhoud voor de woning gelijk is aan die van bestaande woningen. In de garantiebijlage staan alle garantietermijnen per onderdeel van het huis weergeven, deze zijn conform de Bouwgarant/ Woningborg garanties.
Energie neutraal
Wat wordt er bedoeld met ‘energieneutraal’?
Met energie neutraal wordt bedoeld dat je net zo veel energie opwekt als dat je zelf op jaarbasis verbruikt. De definitie die men hanteert inzake de term ‘energie neutraal' is dat aan het einde van elk kalenderjaar nul-op-de-meter staat. Dit betekent dat er net zoveel energie wordt opgewekt met de PV-panelen als dat op jaarbasis verbruikt wordt. Dit verbruik is gebaseerd op een gemiddeld huishouden. Mocht je er bijvoorbeeld voor kiezen om één of meerdere elektrische auto's op te laden aan huis is dit aantal PV-panelen niet toereikend om nul-op-de-meter te realiseren. In dit geval is het mogelijk om meer panelen toe te voegen op het dak van het huis mits de ruimte dit toelaat.
Helofytenfilter, onderhoud & servicekosten
Wat is een Helofytenfilter en wat voor onderhoud heeft deze nodig?
Een helofytenfilter is een filter dat met behulp van helofyten afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Het filter moet elke twee jaar onderhouden worden. Dit onderhoud wordt gedaan door een gespecialiseerde partij. De kosten hiervan vallen onder de servicekosten van de VVE (i.o.). De servicekosten bedragen naar schatting € 120 tot € 150 per maand. Hiervan wordt niet alleen het helofytenfilter onderhouden maar ook wegen, groen, straatverlichting, gemeenschappelijk kavel etc.;
EPC
Wat voor EPC-normering heeft de woning?
De EPC normering hangt samen met het uiteindelijke ontwerp van de woning (de constructieve schil, RC-waarden, installatietechniek en PV-panelen). Daar waar het nog mogelijk is om bijvoorbeeld voor meer of minder ramen te kiezen, of meer PV-panelen, kan de uiteindelijke EPC-normering nog niet vastgesteld worden. Ook de oriëntatie van het huis op het kavel, welke in een later stadium ook nog voor een deel kan worden bepaalt, speelt hier nog een rol in. Grosso modo zal het huis EPC 0,4 tot EPC 0 zijn, maar dit hangt samen met een aantal nog vast te stellen variabelen.
Meerwerk opties
Zijn er meerwerkopties waar ik uit kan kiezen, en zo ja, waar kan ik deze vinden?
Ja, er is een uitgebreide lijst met meerwerkopties waaruit gekozen kan worden. Hierbij kan je denken aan extra elektra en verlichtingspunten maar ook aan een raam of dakraam. De meerwerk lijst kan je terugvinden in de verkoopmap of, indien je deze nog niet hebt, aanvragen bij onze makelaar.
Installaties
Waar kan ik vinden wat voor technische installaties de woning precies heeft?
De omschrijving van alle technische installaties kan je vinden op de website onder ‘woningen’. Ook is dit terug te vinden in de technische omschrijving van de woning welke je kan aanvragen bij de makelaar.
Buitenverlichting
Wordt er buitenverlichting aangebracht aan de woning?
De woning kan aan de voor en achterzijde worden voorzien van buitenverlichting (LED). Zie hiervoor de meer & minderwerk lijst van het desbetreffende project.
Aansluitingen
Wat voor aansluitingen heeft de woning?
De woning wordt aangesloten op het elektriciteits- en waternet. Er zal geen gasaansluiting komen en ook zal de woning niet op de riolering aangesloten worden. In plaats hiervan zal er een helofytenfilter worden aangelegd waaraan de woning wordt gekoppeld. Ook zal de woning voorzien worden van glasvezelkabel voor de internetfaciliteiten. Alle aansluitingen op een rij:
  • Drinkwater aansluiting;
  • Glasvezelaansluiting ten behoeve van televisie, internet en telefonie;
  • Géén gas en geen rioolaansluiting (dit komt nergens voor in Oosterwold, wij leggen een helofytensysteem inclusief septische tanks en infrastructuur voor de woningen aan).
Energielabel
Wat voor energielabel heeft de woning?
De woning heeft energielabel A. In principe is dit niet aan slijtage onderhevig indien de daarvoor aangewezen zaken regulier worden onderhouden. Zaken zoals de warmtepomp moeten binnen de daarvoor geldende afschrijvingstermijn worden vervangen. De afschrijf termijn is net als bij een reguliere HR-ketel tussen de 12 en 15 jaar.
Zelfvoorzienend
Hoe zelfvoorzienend is de woning?
De woning haalt zijn energie van de zon. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen waardoor er bij een gewoon energie verbruik jaarlijks net zoveel wordt opgewekt als wordt verbruikt. De panelen zijn diepzwart. De woning is niet aangesloten op de riolering. Zij heeft een eigen rioleringssysteem: een helofytenfilter. Het gebruik van de helofytenfilters is hetzelfde als de gewone riolering, waarbij er wel extra aandacht is voor grote hoeveelheden vet (vanzelfsprekend: na oudejaarsdag niet je pan met olie voor de oliebollen in de riolering!) en er geen chloor in de riolering mag komen.
Klimaat
Hoe wordt het klimaat in de woning geregeld?
Het klimaat in huis wordt beïnvloed door een groot aantal factoren. Dat begint met de isolatie van het huis, dan de verwarming, de verse lucht en de koeling in de zomer. Ook geluidsisolatie hoort bij een fijn leefklimaat. Warmte Het huis wordt verwarmd door een lage temperatuur vloerverwarming (LTV). De vloerverwarming wordt in vrijwel alle ruimtes aangebracht. Het is mogelijk om als meerwerkoptie per kamer de verwarming in te stellen. De vloerverwarming wordt gevoed door een Lucht/Water-Warmtepomp. Koelen In de zomer kan koelte gepompt worden door de in de wand aangebrachte buizen voor verwarming. Hierdoor kan de temperatuur met een aantal graden teruggebracht worden (max. 5°C). Bij een te koude doorstroom door het wandsysteem zou de wand gaan condenseren. Ventilatie In de woning is een ventilatiesysteem aangebracht dat voor afvoer van lucht en aanvoer van verse lucht zorgdraagt (balansventilatie). Warmteterugwinning (WTW) In sommige (niet in alle) projecten wordt er ook een WTW installatie toegepast. Er wordt energie teruggewonnen door gebruik te maken van een zogeheten warmteterugwinning installatie. Deze haalt op een slimme manier de warmte uit de gebruikte lucht die naar buiten afgevoerd wordt en zorgt ervoor dat de warmte niet verloren gaat en hergebruikt wordt. Dit bespaart energie.
Badkamer
Is het mogelijk de badkamer in de woning aan te passen?
Ja, het is zeker mogelijk om de badkamer aan te passen. In de brochure staan de opties waaruit je kunt kiezen qua tegelwerk, douche, bad en wasbak weergegeven. Ook in de meerwerklijst staan een aantal extra mogelijkheden beschreven. Tevens is het in overleg met de aannemer mogelijk om de badkamer weg te laten, dit geldt dan als minderwerkoptie. In dat geval betaal je niet voor de badkamer en kan je ergens anders een andere badkamer naar wens inkopen.
Open haard
Is het mogelijk een open haard in de woning te plaatsen?
Ja, het is zeker mogelijk om een open haard te plaatsen. Standaard is er in de woningen geen open haard opgenomen. Die keuze hebben we gemaakt omdat de styling, plaats en beleving van een open haard voor iedereen anders is. Dat moet passen bij je interieur, de indeling van de woning en de functie die een open haard vervult. Waar de één een open haard vooral vanwege de sfeer neemt, kan iemand anders de open haard (bijv. een palletkachel) heel functioneel inzetten. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat op de plek waar de open haard moet komen een hitte werende plaat geïnstalleerd wordt, ook is er een rookkanaal nodig welke door de binnenwand naar buiten gebracht moet worden. Het is mogelijk om een open haard te laten plaatsen door een derde partij na het opleveren van de woning.
Binnendeuren
Wat voor binnendeuren worden er in de Sustainer Home geplaatst?
Er worden reguliere deuren in alle woningen geplaatst. Deze zijn altijd van Europees (FSC) gecertificeerd hout zodat we zeker weten dat dit hout duurzaam geproduceerd is.
Aanpassingen huis
Is het mogelijk zaken aan te passen aan het huidig ontwerp van de woningen? En zo ja, welke keuzes kan ik hierin maken?
Ja, het is mogelijk om zaken aan te passen aan het huis. Zo kan je in elk project bijvoorbeeld kiezen tussen verschillende gevelmaterialen, badkamer opties, wandafwerkingen, elektra punten etc. Deze kan je vinden in de meer- en minderwerklijst. Hierin zijn de opties weergegeven voor bijvoorbeeld een andere indeling, extra raam, andere vloer en vele andere zaken. Ook staan hier de minderwerk opties omschreven, wil je bijvoorbeeld een andere badkamer die niet in de meerwerk lijst staat is het mogelijk om de badkamer als minderwerk op te geven en de door jullie gewenste badkamer ergens anders te halen. Het is niet mogelijk om het huis groter of kleiner te laten uitvoeren. In het voorliggende kavelplan zijn volgens de regels van de gemeente verhoudingen vastgelegd over de grootte van de kavels. De kavelgrote verhoudt zich in Oosterwold namelijk tot de grote van het huis (de zogenaamde bruto vloeroppervlakte, BVO).
Terug naar boven

Projecten in Oosterwold

Wilgenwold

Woning excl. grond
Vanaf € 302.500
Bekijk project

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Wilgenwold werkt samen met: