Wilgenwold en het Wilgenerf: de verschillen

Geschreven door Michiel op 15 juli 2019

Het nieuwe project in Oosterwold, het Wilgenerf, bouwt door op de filosofie van het eerdere project Wilgenwold. Er zijn dan ook veel overeenkomsten tussen beide concepten: zoals de duurzaamheid, het zelfvoorzienende karakter, de combinatie tussen wonen en natuur etc. Maar er zijn ook verschillen tussen beide woonconcepten. Hieronder worden de geschillen toegelicht. 

Verschil in opzet van de buurt en de kavels

De opzet, de ruimtelijke indeling en de indeling van de kavels van Het Wilgenerf, verschilt op de volgende punten van Wilgenwold:

 • Het woonerf: meer nadruk op sociale verbinding
  Belangrijk onderdeel van het concept van Het Wilgenerf is dat er nog meer aandacht is voor het faciliteren van het onderlinge contact tussen de erf-bewoners. Het landschappelijk ontwerp, de ligging van de kavels en de gemeenschappelijke gedeelten zijn zodanig uitgedacht dat de ‘Wilgenervers’ nog makkelijker met elkaar in contact komen. Het gezamenlijke kavel -het erf- is het middelpunt van de omliggende woningen en het ontmoetingspunt voor gezamenlijke activiteiten zoals bijvoorbeeld een praatje met de buren of samen tuinieren in de moestuin. Tegelijkertijd is er bij het ontwerp nog steeds veel rekening gehouden met de privacy van de bewoners.
 • Wilgenlaantjes: natuurlijke afbakening
  Bij Wilgenwold is de centrale watergang, het ‘Wilgenwater’, een belangrijk onderdeel van het concept. Om de gemeenschappelijke kavel nog meer een spil te laten zijn waar de buurt om draait, is er bij Het Wilgenerf geen sprake van een centrale waterpartij, zo wordt meer bruikbare ruimte voor de gezamenlijke kavel gecreëerd. En in plaats een centrale waterpartij worden langs de kavelgrenzen ‘Wilgenlaantjes’ gerealiseerd: slootjes met wilgenbomen ernaast als natuurlijke afbakening de kavels. 
 • Extra aandacht voor mobiliteit en ontsluiting van de buurt
  Ook is er bij Het Wilgenerf extra aandacht besteed aan de ontsluiting van de buurt. Op de gemeenschappelijke kavel komt een gemeenschappelijke laadfaciliteit voor electrische auto’s. Elk kavel wordt voorzien van een eigen weg en bij iedere woning is er parkeerruimte voor twee auto’s. 

Verschillen tussen de woningen

De woningen van het Wilgenerf worden, anders dan bij Wilgenwold, ontworpen door PLEK voor. De woningen van het Wilgenerf bieden een lagere instap, namelijk al vanaf 70 m2 terwijl de grootste woning 101mtelt. Bij Wilgenwold is het kleinste van de 3 woningtype 93m2en de grootste woning 172 m2. Daarmee kent het Wilgenerf een veel lagere instap en zo wordt duurzaam wonen in het groen ook bereikbaar voor geïnteresseerden met lager beschikbaar budget. Los van het feit dat het formaat van de woningen verschilt, kennen de woningen van het Wilgenerf ook een nieuw, eigentijds ontwerp en een andere lay out. Daarbij is het uitgangspunt om ook bij de meer compacte woningtypen een zo ruimtelijk mogelijk gevoel te creëren. Een ander verschil is dat de woningen van Wilgenwold meer rechthoekig zijn, terwijl de woningen van Het Wilgenerf meer als geschakelde ruimtes zijn ontworpen. Bekijk hier de woningen van het Wilgenerf.

Nóg meer aandacht voor duurzaamheid

Er gebeurt veel op de markt van duurzaam en energie neutraal wonen. Er komen voortdurend nieuwe technieken en oplossingen beschikbaar en er wordt steeds meer kennis en ervaring opgedaan met de oplossingen die worden toegepast. Voor het Wilgenerf betekent het dat het ons is gelukt om een nog meer duurzame manier van wonen aan te kunnen bieden. Enkele van de oplossingen en technieken die bij het Wilgenerf worden toegepast:

 • Het Wilgenerf is ‘all electric’ en iedere woning is minimaal energieneutraal. Er is geen gasaansluiting en die is ook niet nodig. De combinatie van zonne-energie en de gebruikte installaties voorzien de woningen het hele jaar rond op duurzame en betrouwbare wijze van de benodigde energie en warmte.
 • Mobiliteit; elektrische (deel-)auto’s en e-bikes worden gefaciliteerd. Onder andere door een laadinfrastructuur op de gezamenlijke kavel.
 • Lokale voedselproductie; op het Wilgenerf is meer ruimte gecreëerd voor een gezamenlijke moestuin, kas en fruitbomen. Naast het verkleinen van de ecologische footprint voor je voedsel en het genot van zelf verbouwde biologische groente en fruit, draagt het gezamenlijk verbouwen van voedsel ook bij aan de sociale cohesie. 
 • Afvalreductie: een centrale composteermachine zet al het organische afval binnen 24 uur om in bruikbare compost, te gebruiken voor de tuinen en de gezamenlijke moestuin. Dit betekent tevens dat er geen organisch afval meer hoeft te worden opgehaald, waardoor er geen groene containers meer nodig zijn en uw CO2 footprint verder wordt verlaagd. 
 • Waterhuishouding. Er is een grijswatersysteem voor het spoelen van toiletten. Regenwater wordt opgevangen en opgeslagen in centrale opslagtank voor de beregening van de tuinen en het huishoudelijk afvalwater wordt middels een ‘helofytenfilter’ gezuiverd en terug geleverd aan de natuur.

Samenvattend kan worden gesteld dat met de ontwikkeling van het Wilgenerf wordt doorgebouwd op de positieve ervaringen die met Wilgenwold zijn opgedaan. Aangevuld nieuwe inzichten en de laatste technieken. Het resultaat is een unieke en vernieuwende manier van duurzaam en prettig wonen in een groene omgeving. Met een hoog niveau van voorzieningen waarbij er aan luxe, woongenot en comfort geen concessies zijn gedaan. Extra bijzonder is dat deze manier van duurzaam wonen in een groene omgeving nu ook beschikbaar is voor mensen met een kleiner budget.  

Lees ook

Karres + Brands, de landschapsarchitecten

Lees ook

De Oostvaardersplassen: ruige natuur in de buurt

Lees ook

Wilgenerf

Vanaf € 349.000
Bekijk project

Wilgenwold

Vanaf € 455.000
Bekijk project

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Wilgenwold werkt samen met: